Künye

 SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Academy

 www.sosyalbilimlerakademidergisi.com


 

E-ISSN: 2636-7599  
Dergi Sahibi
 
Dr. Ali Ulvi ÖZBEY

 
Editörler 

Arş.Gör. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan KARAKAŞ

Yardımcı Editörler

Arş.Gör. Ömer TAYLAN

Sekreterya

Uğur CUMAOĞLU
 
  
 Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan Ulusal Hakemli Bilimsel bir dergidir. 


 
İlk Yayın Tarihi: 2018


 
Yayın Dönemleri: Mayıs-Kasım


Taranan İndeks ve Platformlar: Dergipark 

 
İletişim:

sosyalbilimlerakademidergisi@gmail.com

ugurcumaoglu@gmail.com

ibrahimcemberlitas@gmail.com