Yayın Kurulu

YAYIN DANIŞMA KURULU
 
Prof. Dr. Ali COŞKUN ( Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Khaliq AHMAD ( International Islamic University of Malaysia)
Prof. Dr. Abdulkadir BİLEN ( Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer KARA (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Tologon Omoshev (The Kyrgyz Union Cooperatives University of Economy and Enterprise)
Prof. Dr. Olga Nosova (University of Kharkov iIstitute Banking Affairs) (Ukraine)
Prof. Dr. Tofiq Abdülhasanli (Azerbaijan State University of Economics)
Prof. Dr. Velieva Naila Tofik (Azerbaijan State University of Economics)
Doç. Dr. Aliye Fatma MATARACI ( International University of Sarajevo)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat Gökhan DALYAN  ( Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet KAYA (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Mariya Kochkorbaeva (The Kyrgyz Union Cooperatives University of Economy and Enterprise)
Doç. Dr. Gaini Mukhanova  (Kazakistan İktisat Üniversitesi)  
Doç. Dr. Asiman Guliyev (Azerbaijan State University of Economics)
Doc. Dr. Ainur Nogayeva  (Avrasya Milli Universitesi) (Kazakistan) 
Doç. Dr. Rovshan Aliyev (Bakü State University) 
Doç. Dr. Samir HAMİDOV  (Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi)
Doç. Dr. Cırgalbek İSMANOV (The Kyrgyz Union Cooperatives University of Economy and Enterprise)
Doç. Dr. Hilale Caferova  (Azərbaycan Milli İlimler (elimlər) Akademisi)
Doç. Dr. Tarana Khalilova  (Azerbaijan State University of Economics) 
Doç. Dr. Davran YOLDAŞEV (The Kyrgyz Union Cooperatives University of Economy and Enterprise)
Doç. Dr. Qurbanov Nüsrət (Azerbaijan State University of Economics)
Doç. Dr. Valida Mehdiyeva  (Azerbaijan State University of Economics)
Dr. Öğr. Üyesi Adem PALABIYIK ( Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK (Iğdır Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Rasim TÖSTEN (Siirt Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ORAL (İnönü Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi M.Ali TÜRKMENOĞLU (Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ŞENGÜN (Dicle Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Murat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hakan HEMŞİNLİ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Selvira Draganović (International University of Sarajevo)
Dr. Zakir ELÇİÇEK (Dicle Üniversitesi)
Dr. Şahin Akberov  (Azerbaijan State University of Economics)
Dr. Ogtay Guliyev  (Azerbaijan State University of Economics)
Dr. Agil Mammadov (Azerbaijan State University of Economics)
Dr. Elşen Mammadov (Azerbaijan State University of Economics)
Dr. Matanat Amrahova (Azerbaijan State University of Economics)
   

ALAN EDİTÖRLERİ
 
Arş. Gör. İbrahim ÇEMBERLİTAŞ
İşletme
Öğr. Gör. Mehmet SİNAY
İktisat
Arş. Gör. Ömer TAYLAN
Kamu Yönetimi
Dr. Zakir ELÇİÇEK
Eğitim Yönetimi
Dr. Ali Ulvi ÖZBEY
Sosyoloji
Arş. Gör. Fatih ÖZKAN
İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan KARAKAŞ
Turizm
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK
Edebiyat
Arş. Gör. Abdullah CENGİZ
Tarih