Arşiv

SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ
CİLT: 1 SAYI: 1 MAYIS 2018

Abdullah ÇİFTÇİ
Ipad Intervention For Communication Skills of Children With Autism
Otizmli Çocukların İletişim Becerilerinde Ipad Desteği
Sayı: 1 Sayfa: 1-11

Tam Metin

 

Bahaddin DEMİRDİŞ
Play Therapy Effectiveness and Issues
Oyun Terapisinin Etkililiği ve Sorunlar
Sayı: 1 Sayfa: 12-26

Tam Metin

 


Sinan CEREYAN
Seyyid Muhammed Ali Cemalzâde ile Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde Milliyetçiliğin Temel Öğesi Olarak Dil'e Bakış
Seyyid Muhammad Ali Cemalzâde and Omer Seyfettin's Stories on Language As The Basis Of Nationalism in Their Stories
Sayı: 1 Sayfa: 27-35

Tam Metin
 

Uğur CUMAOĞLU
Bir Varoluşsal Kaygı Alanı Olarak Mekân
The Place As An Existential Concern Area
Sayı: 1 Sayfa: 36-41

Tam Metin

Kudbeddin ŞEKER , İbrahim ÇEMBERLİTAŞ
TMS 17 Kapsamında Finansal Kiralama İşlemlerinin Raporlanması
Reporting Financial Leasing Transactions Within IAS 17
Sayı: 1 Sayfa: 42-60

Tam Metin